Ana içeriğe atla

Merkez, toplumun otizmi ve otizmlileri daha iyi tanıması, rehabilitasyon ve entegrasyon kültürünün geliştirilmesi, her bireye yönelik sportif araştırma ve uygulama ile kulüp takım sporcularının ve diğer ferdi lisanslı sporcuların; sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile sportif başarının sağlanmasıamacıyla aşağıdakiçalışmaları yürütür:

a) Başta otizmli bireylerin rehabilitasyonu ve eğitimialanlarında temel ve uygulamalıaraştırmalar yapmak, yeniaraştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmalar ile kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

b) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli ortamısağlamak.

c) Temel ve uygulamalıaraştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli ortamısağlamak.

ç) Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve beden eğitimi ve spor bilimlerinde, özel eğitimde, sağlık alanında, sosyal gelişim alanında çalışan araştırmacılara istediklerinde bilimselstandartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak.

d) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrenci araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, imkânlar sağlamak, uygulamalar için ortam oluşturmak.

e) Her düzeyde araştırmacı, öğrenci ve otizmli bireye sahip ailelerin gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

f) Araştırmacılar arasında bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek diğer yöntemlerle bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasınısağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amaçlarına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgialışverişinde bulunmak.

ğ) Merkezin araştırma imkânlarınıarttırmak ve bu konularda çalışmalar yapmak.

h) Kliniklere, rehabilitasyon merkezlerine, takımlara ve bireylere yönelik olarak kaza ve yaralanmalardan korunmayı öğretmek, uygun spor malzemesi ve koruyucu gereç kullanımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Sağlık için egzersiz ve performans amaçlıantrenman programlarının düzenlenmesinisağlamak.

i) Performans amaçlı spor yapan otizmli bireyler için spor laboratuvarları kurmak, laboratuvar ve saha testleri ile performansa etkieden motorik özellikler (sürat, kuvvet, dayanıklılık, reaksiyon zamanı tayini, sıçrama yüksekliği tespiti, esneklik ölçümleri) ve biyomekanik ölçümlerin (vücut kompozisyonu analizi, anatomik ve antropometrik özellikleri; vücut yağ oranı ve ideal kiloyu belirlemek, sportif hareketlerin dinamik ölçümlerinin) analizini yapmak.

j) Beslenme birimi oluşturularak, uzman diyetisyenlerce kişiye özel doğru beslenme önerileri, vitaminler ve benzeri beslenme konularına yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

k) Psikoloji ve mental çalışma birimi oluşturarak, stres, isteksizlik, kronik yorgunluk, sürantrenman, eğitime uyum ve benzeri sorunlarda uzman destek sağlamak.

l) Otizmli çocuklarda spora uygunluk değerlendirmesi, branş seçiminde danışmanlık hizmeti ve yetenek testleri yapılmasını sağlamak, yeteneklerine göre branşlara yönlendirme yapmak.

m) Yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlamak.

n) Konu ile ilgili kurum, kuruluş ve federasyonlarla koordineli olarak ulusal ve uluslararasıetkinliklere katılmak ve düzenlemek.

o) Merkezin amaçlarına yönelik sürelisüresiz yayınlar hazırlamak ve yayınlamak.

ö) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek, ulusal veya uluslararası nitelikteki kongre, konferans, sportif eğitim ve seminerlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün onayı ile temsilci, katılımcı ve/veya konuşmacı yollamak.